Wybrane przepisy

Art.8 ustęp 5. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.
(ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882, z późn. zm.)

UWAGA:
Od dnia 1.03.2018 roku kancelaria mieści się pod adresem:
90-317 Łódź, ul. Orla 23/32