Zasięg terytorialny

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem prowadzenia egzekucji z nieruchomości oraz eksmisji. W związku z powyższym komornik sądowy może również prowadzić postępowanie egzekucyjne na terenie całego kraju.

Rewir komorniczy kancelarii komornika Jacka Bagińskiego jest to obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, obejmujący dzielnice: Bałuty, Polesie i Śródmieście. Egzekucja z nieruchomości i eksmisje mogą być prowadzone przez komornika tylko jeśli znajdują się we właściwości jego rewiru, a poniżej zamieszczono dokładny spis ulic celem ustalenia tej właściwości.

Nawigacja po spisie ulic:

A B C D E F G H I J K L Ł
M N O P R S Ś T U W Z Ź Ż
UWAGA:
Od dnia 1.03.2018 roku kancelaria mieści się pod adresem:
90-317 Łódź, ul. Orla 23/32