O kancelarii

Kancelaria rozpoczęła swą działalność w 2011 roku, z chwilą uprawomocnienia się decyzji o powołaniu Jacka Bagińskiego na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi.
Obszarem działania kancelarii jest zakres właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi.

W ramach prowadzonych postępowań można skorzystać z następujących systemów teleinformatycznych:

  • E-Sąd – elektroniczne postępowanie upominawcze,
  • CEPiK – informacja o pojazdach znajdujących się we własności dłużnika,
  • OGNIVO – system umożliwiający dokonywanie zapytań o konta bankowe dłużników,
  • Elektroniczne Księgi Wieczyste – możliwość wyszukania nieruchomości dłużników na terenie
    całego kraju,
  • Przeglądarka Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi – jest to ewidencja gruntów i budynków leżących na terenie miasta Łodzi.
UWAGA:
W dniu 18.02.2014 roku nastąpiła zmiana adresu kancelarii na:
90-114 Łódź, ul. Sienkiewicza 39/2/2a