O kancelarii

Kancelaria rozpoczęła swą działalność w 2011 roku, z chwilą uprawomocnienia się decyzji o powołaniu Jacka Bagińskiego na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi.
Obszarem działania kancelarii jest zakres właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, jednakże zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości.
Komornik Sądowy Jacek Bagiński może również prowadzić egzekucję na terenie całej Polski.

W ramach prowadzonych postępowań można skorzystać z następujących systemów teleinformatycznych:

  • E-Sąd – elektroniczne postępowanie upominawcze,
  • CEPiK – informacja o pojazdach znajdujących się we własności dłużnika,
  • OGNIVO – system umożliwiający dokonywanie zapytań o konta bankowe dłużników,
  • Elektroniczne Księgi Wieczyste – możliwość wyszukania nieruchomości dłużników na terenie
    całego kraju,
  • Przeglądarka Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi – jest to ewidencja gruntów i budynków leżących na terenie miasta Łodzi.
UWAGA:
Od dnia 1.03.2018 roku kancelaria mieści się pod adresem:
90-317 Łódź, ul. Orla 23/32