O kancelarii

Kancelaria rozpoczęła swą działalność w dniu 2 listopada 2011 roku, z chwilą uprawomocnienia się decyzji o powołaniu Jacka Bagińskiego na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi. Obszarem działania kancelarii jest zakres właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, jednakże zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego w Łodzi, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
Komornik Sądowy Jacek Bagiński może aktualnie również prowadzić egzekucję na terenie całej apelacji łódzkiej.

W ramach prowadzonych postępowań można skorzystać z następujących systemów teleinformatycznych:

  • E-Sąd – elektroniczne postępowanie upominawcze,
  • PUE-ZUS – zapytania do ZUS-u dokonywane elektronicznie,
  • EPUAP 2 – elektroniczna obsługa dokumentów z Urzędami Skarbowymi,
  • CPD – ustalanie danych dłużnika drogą elektroniczną,
  • CEPiK – informacja o pojazdach znajdujących się we własności dłużnika,
  • OGNIVO – system umożliwiający dokonywanie zapytań o konta bankowe dłużników,
  • Elektroniczne Księgi Wieczyste – możliwość wyszukania nieruchomości dłużników na terenie
    całego kraju,
  • Przeglądarka Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi – jest to ewidencja gruntów i budynków leżących na terenie miasta Łodzi.
UWAGA:
Od dnia 1.03.2018 roku kancelaria mieści się pod adresem:
90-317 Łódź, ul. Orla 23/32

W dniu 24.12.2018 roku kancelaria będzie nieczynna, natomiast w dniu 31.12.2018 roku będzie czynna w godzinach 8.00 – 13.00.
Dni przyjęć wyjątkowo: 27.12.2018 roku, godz. 8.00 – 16.00; oraz 4.01.2019 roku, godz. 8.00 – 16.00.