Zasięg terytorialny

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego. Obszarem działania kancelarii jest zakres właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, jednakże zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego w Łodzi, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
Komornik Sądowy Jacek Bagiński może aktualnie również prowadzić egzekucję na terenie całej apelacji łódzkiej, w której miejscowości posiadają kody pocztowe rozpoczynające się liczbami: 05-088, 05-192, 06-, 09-, 26-, 62-, 63-, 90-, 91-, 92-, 93-, 94-, 95-, 96-, 97-, 98-, 99-.
Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika(art. 10 ust. 3 w/w ustawy).

Rewir komorniczy kancelarii komornika Jacka Bagińskiego jest to obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, obejmujący dzielnice: Bałuty, Polesie i Śródmieście. Egzekucja z nieruchomości i eksmisje mogą być prowadzone przez komornika tylko jeśli znajdują się we właściwości jego rewiru, a poniżej zamieszczono dokładny spis ulic celem ustalenia tej właściwości.

Nawigacja po spisie ulic dla właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi:

A B C D E F G H I J K L Ł
M N O P R S Ś T U W Z Ź Ż