Zasięg terytorialny

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego. Obszarem działania kancelarii jest zakres właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, jednakże zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego w Łodzi, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Komornik Sądowy Jacek Bagiński od 1.07.2019 r. do odwołania może prowadzić egzekucję jedynie  na obszarze właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,

Rewir komorniczy kancelarii komornika Jacka Bagińskiego jest to obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, obejmujący dzielnice: Bałuty, Polesie i Śródmieście. Egzekucja z nieruchomości i eksmisje mogą być prowadzone przez komornika tylko jeśli znajdują się we właściwości jego rewiru, a poniżej zamieszczono dokładny spis ulic celem ustalenia tej właściwości.

Nawigacja po spisie ulic dla właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi:

A B C D E F G H I J K L Ł
M N O P R S Ś T U W Z Ź Ż