Wnioski

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel składa wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego w kancelarii komornika lub
przesyła listem poleconym.

Chcąc przyśpieszyć egzekucję we wniosku należy wskazać jak najwięcej danych dotyczących dłużnika tj. nr: PESEL, NIP, REGON a w przypadku podmiotów
zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym również numer KRS. Jeżeli wierzyciel zna miejsce pracy dłużnika, bank w którym dłużnik posiada rachunek lub inne składniki majątku do których można by skierować egzekucję należy również wskazać je we wniosku. W przypadku braku wiedzy o poszczególnych składnikach majątku dłużnika wierzyciel może zlecić komornikowi ich poszukiwanie.

Stosownie do art. 770 kpc koszty postępowania egzekucyjnego obciążają dłużnika.

arrow-right

Wniosek o wszczęcie egzekucji – formularz

arrow-right

Formularz skargi na czynności komornika

arrow-right

Wniosek wierzyciela o poszukiwanie majątku dłużnika

arrow-right

Wniosek wierzyciela o ściągnięcie podwyższonych alimentów

arrow-right

Wniosek wierzyciela o dokonanie wyboru komornika (art. 10)

arrow-right

Wniosek o wydanie zaświadczeń (m. in. do Funduszu Alimentacyjnego)

Jeśli masz pytania, napisz do nas