O kancelarii

Zarządzenie

Łódź, dnia 12-03-2020 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jacek Bagiński

w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dbając o zdrowie stron, uczestników postępowań egzekucyjnych, osób trzecich oraz pracowników kancelarii, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019 r., poz. 1239 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 roku, poz. 325_ oraz art. 207 par. Kodeksu pracy

Zarządzam

  1. ograniczenie od 13.03.2020 roku obsługi interesantów poprzez zaprzestanie obsługi w kancelarii na rzecz obsługi zdalnej – telefonicznej bądź z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;

  2. doręczanie korespondencji w trybie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. (z późn. zm.), po wcześniejszym umówieniu telefonicznym bądź mailowym;

  3. określenie sposobu dokonywania wpłat wyłącznie na rachunek bankowy wskazany w przesłanej korespondencji, tj.:

    34 10501461 1000 0090 9231 7594

    znajdujący się w ING Banku Śląskim S.A.

  4. Zarządzenie obowiązuje aż do jego odwołania.

Komornik Sądowy

Jacek Bagiński

***********************************************************************************************************************

Kancelaria rozpoczęła swą działalność w dniu 2 listopada 2011 roku, z chwilą uprawomocnienia się decyzji o powołaniu Jacka Bagińskiego na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi. Obszarem działania kancelarii jest zakres właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, jednakże zgodnie z art. 10 ustawy o komornikach sądowych, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego w Łodzi, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Komornik Sądowy Jacek Bagiński aktualnie, tj. od 1.07.2019 r., nie może prowadzić egzekucji na terenie całej apelacji łódzkiej. Proszę o kierowanie wniosków zgodnie z właściwością terytorialną Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi.

W ramach prowadzonych postępowań można skorzystać z następujących systemów teleinformatycznych:

    E-Sąd – elektroniczne postępowanie upominawcze,

    PUE-ZUS – zapytania do ZUS-u dokonywane elektronicznie,

    EPUAP 2 – elektroniczna obsługa dokumentów z Urzędami Skarbowymi,

    CPD – ustalanie danych dłużnika drogą elektroniczną,

     CEPiK – informacja o pojazdach znajdujących się we własności dłużnika,

    OGNIVO – system umożliwiający dokonywanie zapytań o konta bankowe dłużników,

    Elektroniczne Księgi Wieczyste – możliwość wyszukania nieruchomości dłużników na terenie
całego kraju,

    Przeglądarka Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi – jest to ewidencja gruntów i budynków leżących  na terenie miasta Łodzi.

W dniu 27-12-2019 r. kancelaria będzie nieczynna. Z kolei w dniach 24 i 31 grudnia kancelaria będzie czynna do godziny 14.00.


Niniejsza strona ma charakter jedynie informacyjny