O kancelarii

Kancelaria rozpoczęła swą działalność w dniu 2 listopada 2011 roku, z chwilą uprawomocnienia się decyzji o powołaniu Jacka Bagińskiego na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi. Obszarem działania kancelarii jest zakres właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, jednakże zgodnie z art. 10 ustawy o komornikach sądowych, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego w Łodzi, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Komornik Sądowy Jacek Bagiński  od 1.07.2019 r. nie może prowadzić egzekucji na terenie całej apelacji łódzkiej. Proszę o kierowanie wniosków zgodnie z właściwością terytorialną Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi.

W ramach prowadzonych postępowań można skorzystać z następujących systemów teleinformatycznych:

    E-Sąd – elektroniczne postępowanie upominawcze,

    PUE-ZUS – zapytania do ZUS-u dokonywane elektronicznie,

    EPUAP 2 – elektroniczna obsługa dokumentów z Urzędami Skarbowymi,

     CEPiK – informacja o pojazdach znajdujących się we własności dłużnika,

    OGNIVO – system umożliwiający dokonywanie zapytań o konta bankowe dłużników,

    Elektroniczne Księgi Wieczyste – możliwość wyszukania nieruchomości dłużników na terenie
całego kraju,

    Przeglądarka Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi – jest to ewidencja gruntów i budynków leżących  na terenie miasta Łodzi.

Niniejsza strona ma charakter jedynie informacyjny